Projekt TL04000023 Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Éta.

 

 

Kategorie: Pokusná zvířata

Podkategorie: Manipulace s pokusnými zvířaty, Pokusy na zvířatech, Anestezie, analgezie a eutanazie pokusných zvířat, Chov pokusných zvířat, Projekty pokusů na zvířatech

 

V této části expertního systému je řešena problematika nakládání s pokusnými zvířaty.

Články v kategorii

Zde bude uveřejněn seznam článků náležejících přímo do kategorie Pokusná zvířata.